About the theatre play "Salome" alongside Al Pacino, his co-actors and the first steps in New York!

(Source: Beeld-Kalender, 5th of May 1992)

Pacino verstommend - Arnold Vosloo 'New York is stimulerend én neerdrukkend'

Laetitia Pople

DIE Suid-Afrikaanse akteur Arnold Vosloo het die belangrike rol van Johannes die Doper voor die oë van lede van Hollywood se sogenaamde
bratpack, Matthew Modine en Judd Nelson, weggeraap. Kalender het met die ster van die rolprente Boetie gaan border toe en Circles in a forest in New York gesels oor die belangrike rol wat hy in Oscar Wilde se Salomé op Broadway gaan vertolk.
Die toneelstuk open in Junie vanjaar in die Gershwin-teater onder regie van die bekroonde Robert Allan Ackerman, een van Amerika se voorste teaterregisseurs. Oor Al Pacino wat die rol van koning Herodus vertolk, is Vosloo baie opgewonde.
''Pacino is die soort akteur wat twee dae lank net kan besin oor watter das sy karakter moet dra. Hy steur hom glad nie aan die glans en glinster van Hollywood nie. Hy is iemand wat sy werk doen, en basta met die res,'' sê Vosloo.
Hy speel ook teenoor Sherilyn Fenn Audrey van Twin Peaks wat in dié produksie die rol van Salomé vertolk. Dié rol is in die eerste produksie in 1892 deur die enigmatiese Sarah Bernhardt vertolk voordat dit verbied is.
Vosloo sê hy vind Fenn nog onervare, maar '' 'n perfekte Salomé''.
Vir sy rol probeer hy 'n soort eenstemmigheid bereik met Johannes die Doper. ''Soos Johannes wat van sy geboorte af op 'n sending van God
was en uitgesien het na die koms van Christus, probeer ek ook daardie toewyding vasvang in my vertolking.''
Vosloo woon tans in New York. Hy sê hy vind die stad ''tegelyk stimulerend en neerdrukkend''.
Hy beplan om in September 'n kursus in regie aan die Amerikaanse Rolprentinstituut te volg.

And now the English translation:

The South African actor Arnold Vosloo has snatched the important role of John the Baptist from Hollywood's so - called bratpack. Beeld-Kalender has talked in New York with the star of "Boetie gaan border toe" and "Circles in the forest" about this part, which he will perform in Oscar Wilde's "Salome" on the Broadway. The play will start this June in the Gershwin theatre, under the direction of the famous Robert Allan Ackerman, one of America's most high ranking theatre directors.

Vosloo is much amazed about Al Pacino, who will play the King Herode: "Pacino is the kind of an actor who for two days can only think about how to fill his character with life. He is not taken by the glamour of Hollywood. He is someone who wants to do his job and basta," Vosloo says. He performs also with Sherilyn Fenn Audrey (known from Twin Peaks) who plays Salome. This part was given by the mysterious Sarah Bernhardt in the first production from 1892 - before the play had been banned from theatres. Vosloo says, Fenn might still be unexperienced, "but she will be a perfect Salome."

For his role, he tries to put himself into the position of John the Baptist: "Because John was chosen from his birth on to be an emissary of Christ's arrival, I try to capture this dedication in my play."

Vosloo lives now in New York. He says he finds the city "stimulating and depressing altogether". He plans to take a course in directing at the American Film School in September.